Om mig

ERRATA

             Korrektur og tekstkritik

ved cand.mag. Hans Ørbæk


Jeg har siden 2011 arbejdet som korrekturlæser for en række forlag og kommunikationsvirksomheder.

Først som freelancer og fra foråret 2014 gennem mit firma Errata.


Ud over de akademiske forlag - Aarhus Universitetsforlag, Munksgaard, U Press, Syddansk Universitets-

forlag - gør Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Folkeuniversitetet i Aarhus brug af

mig. Jeg har desuden løst opgaver for bl.a. Steno Museet, analysefirmaet Moos-Bjerre og kommunika-

tionsbureauerne Tekstsnedkeriet, dambokom.dk og Tourcom.


Ved siden af har jeg i en årrække haft deltidsarbejde som bud på to fynske apoteker, men fra efteråret

2016 arbejder jeg på fuld tid i firmaet.


Jeg er uddannet cand.mag. i litteraturvidenskab samt middelalder- og renæssancestudier fra Syddansk

Universitet i Odense i 1997 med speciale i tidlig middelalderlig epik (Waltharius og Beowulf).


I 2001 tog jeg propædeutik i klassisk græsk fra Københavns Universitet, og siden 2014 har jeg fulgt flere

kurser i latin ved Syddansk Universitet i Odense, senest en række forelæsninger om romerret og

juridisk latin.


Jeg har oversat det middelalderlatinske epos Waltharius (Museum Tusculanums

Forlag 2008) samt Eiliv Vinjes indledninger til Holbergs Epistler og Moralske Tanker fra norsk (Holberg

bd. 11 og 17, DSL og Aarhus Universitetsforlag 2017 og 2018) og Rikard Schönströms bidrag til bogen

50 Værker fra svensk (Aarhus Universitetsforlag 2018).


Jeg har udgivet tolv digte i Hvedekorn nr. 2, 2009.


I 2019 har jeg deltaget som oplægsholder ved en workshop om publikationsprocesser ved Centre for 

Urban Network Evolutions, Aarhus Universitet.

Errata (cvr.nr. 35 70 72 71), c/o Hans Ørbæk, Tjørnehaven 268, 5240 Odense NØ, e-post: hans@errata.dk, tlf. 20 40 86 87