Om mig

ERRATA

             Korrektur og tekstkritik

ved cand.mag. Hans Ørbæk


Jeg har siden 2011 arbejdet som korrekturlæser for en række forlag og kommunikationsvirksomheder.

Først som freelancer og fra foråret 2014 gennem mit firma Errata.


Ud over de akademiske forlag - Aarhus Universitetsforlag, Munksgaard, U Press, Syddansk Universitets-

forlag, Wormianum - gør Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Folkeuniversitetet i Aarhus brug af

mig. Jeg har desuden løst opgaver for bl.a. Steno Museet, analysefirmaet Moos-Bjerre og kommunika-

tionsbureauerne Tekstsnedkeriet, dambokom.dk og Tourcom.


Ved siden af har jeg i en årrække haft deltidsarbejde som bud på to fynske apoteker, men fra efteråret

2016 arbejder jeg på fuld tid i firmaet.


Jeg er uddannet cand.mag. i litteraturvidenskab samt middelalder- og renæssancestudier fra Syddansk

Universitet i Odense i 1997 med speciale i tidlig middelalderlig epik (Waltharius og Beowulf).


I 2001 tog jeg propædeutik i klassisk græsk fra Københavns Universitet, og siden 2014 har jeg fulgt en

række kurser i latin ved Syddansk Universitet i Odense.


Jeg har udgivet en oversættelse af det middelalderlatinske epos Waltharius (Museum Tusculanums

Forlag 2008) samt tolv digte i Hvedekorn nr. 2, 2009.

Errata (cvr.nr. 35 70 72 71), c/o Hans Ørbæk, Tjørnehaven 268, 5240 Odense NØ, e-post: hans@errata.dk, tlf. 20 40 86 87