Forside

ERRATA

Korrektur og tekstkritik

 

 

 

ved cand.mag. Hans Ørbæk

Indlevelse, fokus, grundighed

En korrekturlæser er også en første læser og en sparringspartner for en redaktør i en bogs sidste udgivelsesfase. Et par friske øjne på et sted i processen hvor både forfatter og redaktør måske har stirret sig blinde på dele af teksten.

 

Korrekturlæsning handler ikke kun om slåfejl og kommaer. Det handler om at leve sig ind i den tekst man har for sig, og være med til at finpudse den på dens egne præmisser. Både på de overordnede linjer og ned i detaljen.

 

Jeg tilbyder en grundig korrektur og kritik med respekt for forfatterens sprog og stil, herunder gennemgang af faktuelle oplysninger i teksten, det være sig årstal, stavning af navne eller kontrol af citater – danske og udenlandske. Også referencer i noter og litteraturlister har altid gavn af en grundig efterprøvning.

 

Med baggrund i en kandidatgrad i litteraturvidenskab samt middelalder- og renæssancestudier er jeg solidt funderet i europæisk sprog- og kulturhistorie og besidder en almen viden – dannelse om man vil – som ofte er kommet mig til gode i arbejdet med tekster fra vidt forskellige fagområder.

 

Jeg har senest haft opgaver for Aarhus Universitetsforlag, Syddansk Universitetsforlag, U Press og Folkeuniversitetet i Aarhus.

 

 

 

 

 

Jeg har endvidere erfaring med oversættelse fra mit

arbejde med det latinske epos Waltharius, som udkom

på Museum Tusculanums Forlag i 2008.

 

 

I 2009 fik jeg tolv små digte trykt i Hvedekorn.

 

 

Blandt meget andet har jeg læst korrektur på flere af Aarhus Universitetsforlags flotte bøger i serien 50 Højdepunkter samt en lang række af de populære Tænkepauser.

 

For tiden er jeg desuden involveret i Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs store udgivelsesprojekter Holberg og Dansk Sproghistorie.

Errata (cvr.nr. 35 70 72 71), c/o Hans Ørbæk, Tjørnehaven 268, 5240 Odense NØ, e-post: hans@errata.dk, tlf. 20 40 86 87