Forside

Indlevelse, fokus, grundighed

Men hans Singularitet udi at Orthographere, forspilder all den Credit man kand fatte for Manden.

  

– Holberg, Moralske tanker, bd. 2, III 85

En korrekturlæser er også en første læser og en sparringspartner for en redaktør i en bogs sidste udgivelsesfase. Et par friske øjne på et sted i processen hvor både forfatter og redaktør måske har stirret sig blinde på dele af teksten.


Korrekturlæsning handler ikke kun om slåfejl og kommaer. Det handler om at leve sig ind i den tekst man har for sig, og være med til at finpudse den på dens egne præmisser. Både på de overordnede linjer og ned i detaljen.


Jeg tilbyder en grundig korrektur og kritik med respekt for forfatterens sprog og stil, herunder gennemgang af faktuelle oplysninger i teksten, det være sig årstal, stavning af navne eller kontrol af citater – danske og udenlandske. Også referencer i noter og litteraturlister har altid gavn af en grundig efterprøvning.


Med baggrund i en kandidatgrad i litteraturvidenskab samt middelalder- og renæssancestudier er jeg solidt funderet i europæisk sprog- og kulturhistorie og besidder en almen viden – dannelse om man vil – som ofte er kommet mig til gode i arbejdet med tekster fra vidt forskellige fagområder.


Jeg har senest haft opgaver for Aarhus Universitetsforlag, U Press, Gads Forlag, Munksgaard og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.


Jeg har endvidere erfaring med oversættelse, især fra mit arbejde med det latinske epos Waltharius, som udkom på

Museum Tusculanums Forlag i 2008. Se nærmere her

 

I 2009 fik jeg tolv små digte trykt i Hvedekorn.Jeg er fast korrekturlæser på Aarhus Universitetsforlags meget roste serie 100 danmarkshistorier og har også arbejdet med en lang række af de populære Tænkepauser.