Om mig


Jeg har siden 2011 arbejdet som korrekturlæser for en række forlag og kommunikationsvirksomheder. Først som freelancer og fra foråret 2014 gennem mit firma Errata.


Ud over en række gode forlag - Aarhus Universitetsforlag, U Press, Gads Forlag, Munksgaard, Syddansk Universitetsforlag, Forlaget THP - gør Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Folkeuniversitetet i Aarhus brug af mig. Jeg har desuden løst opgaver for bl.a. Steno Museet og analysefirmaet Moos-Bjerre.


Ved siden af har jeg tidligere haft deltidsarbejde som bud på to fynske apoteker, men fra efteråret 2016 har jeg arbejdet på fuld tid i firmaet.


Jeg er uddannet cand.mag. i litteraturvidenskab samt middelalder- og renæssancestudier fra Syddansk Universitet i Odense i 1997 med speciale i tidlig middelalderlig epik (Waltharius og Beowulf).


I 2001 tog jeg propædeutik i klassisk græsk fra Københavns Universitet, og siden 2014 har jeg fulgt flere kurser i latin ved Syddansk Universitet i Odense, senest en række forelæsninger om romerret og juridisk latin. I 2018 deltog jeg i en workshop om lægelatin og fordanskningsregler hos Munksgaard i København.


Jeg har oversat det middelalderlatinske epos Waltharius (Museum Tusculanums Forlag 2008) samt Eiliv Vinjes indledninger til Holbergs Epistler og Moralske Tanker fra norsk (Holberg bd. 11 og 17, DSL og Aarhus Universitetsforlag 2017 og 2018) og Rikard Schönströms bidrag til bogen 50 Værker fra svensk (Aarhus Universitetsforlag 2018).


Jeg har udgivet tolv digte i Hvedekorn nr. 2, 2009.


I 2019 har jeg deltaget som oplægsholder ved en workshop om publikationsprocesser ved Centre for Urban Network Evolutions, Aarhus Universitet.